AIS 5G ยืนยันความพร้อม เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีนโควิดวันแรก ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว

เดินหน้าสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์เต็มกำลัง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า วันที่ 12 พ.ค. ได้มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว นับเป็นจุดแรกที่เปิดให้บริกาภารกิจการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล ถือเป็นเป้าหมายหลักของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   และทาง AIS 5G ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งสัญญาณเครือข่าย AIS 4G, 5G และ Free WIFI ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงตรวจสอบฐานข้อมูล พร้อมด้วยการจัดเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนของประชาชนของทีมแพทย์และภาคสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกค่ายที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้สื่อสารระหว่างรอรับวัคซีนอย่างสะดวกเต็มที่

ทั้งนี้ พื้นที่ฉีดวัคซีน เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งอยู่บริเวณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็น 1 ใน 24 จุดฉีดวัคซีน ที่ AIS 5G เข้าไปสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร โดยสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 2,000 คน/วัน  ทั้งนี้ทีมงานวิศวกร มีการมอนิเตอร์คุณภาพเครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ภารกิจ AIS 5G “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างสูงสุด