AIS 5G ผนึก กทม.-หอการค้าไทย หนุน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันครั้งใหญ่

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีน COVID-19  “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ในส่วนของ AIS ได้นำศักยภาพของเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนคณะทำงาน รวมถึงการเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบการลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มต้นจาก AIS Call Center และจะขยายสู่ AIS Shop ทั่วกรุงเทพมหานคร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า ภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันครั้งนี้ของ กทม. และภาคส่วนต่างๆ เกิดเป็นระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” AIS ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานในภารกิจนี้ ใน 2 ส่วน คือ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเข้าถึงระบบลงทะเบียน Online เพื่อจองการฉีดวัคซีน โดยเริ่มต้นในส่วนของ AIS Call Center ก่อน และ ในระยะต่อไปจะขยายไปสู่ AIS Shop ทั่วกรุงเทพ รวมถึงยังคงสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารให้แก่คณะทำงาน รวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับบริการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

“ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือนิมิตรหมายอันดียิ่ง เพราะทำให้เราได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชน องค์กรต่างๆ เพื่อช่วยกันทำให้เราสามารถรับมือและก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้อย่างรวดเร็ว AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศแล้ว ในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เรายังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน Digital Service ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อ ส่งความช่วยเหลือ ให้แก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง”