AIS 5G ติดตั้งเครือข่ายสื่อสาร “ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย” แห่งแรก

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อจำกัดของบุคลากรในการบริหารจัดการรับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทำให้เกิดผู้ป่วยตกค้างก่อนเข้าสู่ระบบการรักษาเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยตั้ง ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย (Pre Admission Center) ขึ้นที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดย AIS 5G ได้เข้าไปทำงานสนับสนุนภาคสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทันที ด้วยศักยภาพ AIS 5G และสรรพกำลังด้านเทคโนโลยี เข้าเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยแห่งแรก

วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส

“เครือข่ายสื่อสารจึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดิมสำหรับการทำงาน เพื่อบริหารจัดการภาพรวมของบุคลากรภาคสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงให้ผู้ป่วยได้สื่อสารคลายความกังวล โดย AIS ติดตั้งเครือข่าย ทั้ง AIS 5G ,4G และ Free Wifi พร้อมกับเบอร์ Hotline รวมกว่า 40 คู่สาย รวมถึง ระบบติดตามและจัดการรถสำหรับรับส่งผู้ป่วย จำนวน 40 คัน เพื่อเชื่อมต่อการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การประสานงาน ระบบคัดกรอง รถรับส่ง ข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ เอไอเอสได้เข้าติดตั้งเครือข่าย และระบบสื่อสารต่างๆในศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีหลังจากเปิดรับผู้ป่วย และกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมสนับสนุนการทำงานภาคสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทำงานของทีม AIS ยังคงเดินหน้า เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย อย่างเต็มความสามารถ