AIS ส่งกำลังใจให้ผู้ประสพอุทกภัย ดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่เต็มกำลัง

รายงานข่าวจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” พาดผ่านภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เอไอเอสมีความห่วงใยประชาชน และเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จึงได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ อาทิ

1. ด้านสัญญาณเครือข่าย ทีมงานวิศวกร ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน พร้อมเข้าดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลเครือข่ายให้ยังคงพร้อมบริการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด

2. ทีมงานพนักงานอุ่นใจอาสา ร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยล่าสุดได้มอบน้ำดื่มต่อกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมลงพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมยินดีสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านความสะดวกของการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน และลูกค้า AIS Fibre พร้อมกับขยายเวลาการใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พายุฝนอาจจะยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือ เคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีต่อไปทั้งนี้ เอไอเอสขอส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน และเราพร้อมเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน