AIS ปลุกพลังพนักงาน ผ่านเทศกาลนอกกรอบประจำปีกับ “AIS INNOJUMP FESTIVAL 2023” ชู Innovation Culture คือ หัวใจขับเคลื่อนองค์กรสู่ Cognitive Tech-Co

AIS จัดงาน “AIS INNOJUMP FESTIVAL 2023” เปิดเวทีให้พนักงานกล้ากระโดดออกจากกรอบ ลองสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Cognitive Tech-Co หรือองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ เปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อม Pitching สดๆ กับกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากผู้บริหารในหลากหลายวงการ ชิงรางวัล พร้อมโอกาสในการนำไปพัฒนาสู่ตลาดจริง  

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท  AIS และกลุ่มอินทัช  กล่าวว่า “จากเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปสู่ Cognitive Tech-Co หรือ องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ บุคลากรในองค์กร คือ หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นนอกเหนือจากผลักดันให้พนักงานนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่มิใช่เพียงสินค้า แต่หมายถึงการบูรณาการ การใช้ชีวิตตลอดจนส่งต่อบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าแล้ว AIS โดย AIS ACAEDMY ยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม หรือ Innovation mindset เพื่อผลักดันให้พนักงานกล้าที่จะแตกต่าง และกระโดดออกจากกรอบเดิมๆ พร้อมรังสรรค์วัฒนธรรมองค์กร แบบ Innovation Culture ในคอนเซ็ปต์ของ “INNOJUMP” พร้อมบรรยากาศซึ่งเอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง  เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล”

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ อินทัช

“INNOJUMP เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560  เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัว และพร้อมกระโดดหาโอกาสใหม่ๆ รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแส Digital Transformation ซึ่งเวลานั้นเริ่ม Disrupt ธุรกิจทั่วโลก โดยแนวคิดนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด  “AIS INNOJUMP FESTIVAL 2023” คือ 1 ในกิจกรรมต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว ที่เปิดโอกาสให้พนักงาน AIS ทุกหน่วยงาน สามารถส่งผลงาน ผ่านกระบวนการ Pitching บ่มเพาะ Workshop เพื่อฝึกการคิดนอกกรอบจากไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Core Capability Enhancement) ของหน่วยงานไอที วิศวกรรม หรือการแสดงผลงานของหน่วยงาน AIS Contact Center, AIS Fibre, Data Analytic และ AIS NEXT ที่นำเทคโนโลยีอนาคตอย่าง AI, IoT, Robotic และ Blockchain มาเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ (Future Capability Enhancement)  ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานหรือ Product ใหม่ ที่แก้ Pain point ซึ่งพนักงานจากทุกหน่วยงานจะช่วยกันคิดค้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมสามารถนำไอเดียไปต่อยอดได้จริงหากผลงานตอบโจทย์ทางธุรกิจของเอไอเอส อย่างชัดเจน”

“เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้  จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้กับเพื่อนๆพนักงาน กล้ากระโดด Jump ออกนอกกรอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมไปด้วยกันแบบฟิตไอเดียล้ำ Jump สู่อนาคต พร้อมสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้แก่องค์กร ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและอุตสาหกรรม เพราะนวัตกรรม จะเป็นตัวสร้างประโยชน์และสร้างความต่างระหว่าง ผู้นำ กับ ผู้ตาม ได้เสมอ” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย