Friday, July 1, 2022
Home บทความ

บทความ

สถานการณ์สุกร : ผลผลิตลด บริโภคเพิ่ม ต้นทุนพุ่ง ขบวนการลักลอบนำเข้าสุกรซ้ำเติม ขอกลไกตลาดทำงาน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสุกรทั้งประเทศมีผลผลิตสุกรลดลง 40-50 % นับแต่ได้รับผลกระทบจากโรค ASFในสุกรช่วงก่อนหน้านี้ เป็นผลให้มีปริมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว สำหรับสถานการณ์การเลี้ยงสุกรขณะนี้ เกษตรกรยังไม่มั่นใจกับภาวะโรคที่เกิดขึ้น ผู้เลี้ยงส่วนหนึ่งจึงลดความเสี่ยงในการนำสุกรเข้าเลี้ยง ขณะที่บางรายก็ยังงดการนำสุกรเข้าเลี้ยง ในรายที่ยังเลี้ยงอยู่ก็ลดปริมาณการเลี้ยงไม่เต็มประสิทธิภาพ กลายเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์ผลผลิตลดลงไปอีก คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรได้ประเมินต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 2/2565 ที่กิโลกรัมละ 98.81 บาท กลายเป็นวิกฤตของเกษตรกร จากต้นทุนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์...

รู้เก็บรู้ออม : ไม่เชื่อ ไม่โอน ไม่ถูกหลอก

สัปดาห์นี้ คุณนายพารวยขอพูดถึง ภัยออนไลน์จากมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการชักชวนลงทุนอีกครั้ง เพราะระยะหลังมีคนได้รับสายโทรศัพท์, ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้โอนเงินเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกันมากขึ้น มีจำนวนผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ และมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะที่พวกมิจฉาชีพก็คิดกลโกงใหม่ๆออกมาเพื่อหลอกหลวงผู้คนแบบถี่และเนียนขึ้น!! นอกจากมิจฉาชีพจะใช้ตัวเลขผลตอบแทนสูงๆ หลอกว่าลงทุนแล้วจะรวยเร็วและรวยลัด เพื่อให้คนที่ถูกชักชวนหลงเชื่อโอนเงินมาลงทุนแล้ว มิจฉาชีพยังเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการใช้รูปบุคคลที่มีชื่อเสียงในตลาดทุน หรือแอบอ้างใช้ชื่อองค์กรมาหลอกให้คนหลงเชื่อง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องระวังอย่างยิ่ง

รู้เก็บรู้ออม : ประตูสู่เส้นทางอาชีพสายการเงิน

โอกาสทางการศึกษาของยุคสมัยนี้ ถือได้ว่าเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ขวนขวาย และแสวงหาความรู้ เพราะนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยตรงแล้ว ยังมีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุน และคอยส่งเสริมอีกทางหนึ่ง บทบาทหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนต่างๆให้กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปแล้ว สำหรับเส้นทางอาชีพสายการเงิน การลงทุน และการทำงานในแวดวงตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำหน้าที่เป็นเหมือน “พี่เลี้ยง” ให้กับผู้ที่เตรียมจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย

‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5’ และ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10’ ทางเลือกลงทุน ส่งเสริมการออม ความเสี่ยงต่ำ ไม่เสียภาษี

การฝากเงินกับธนาคาร  เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการออมสำหรับคนส่วนใหญ่  หลายครอบครัว พ่อแม่จะเปิดบัญชีให้กับลูก หรือโรงเรียนหลายแห่ง ก็ร่วมกับธนาคารมาเปิดบัญชีให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออม และส่งเสริมการมีวินัยในการออมเงิน  เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวและประเทศต่อไป ที่ผ่านมา “ธนาคารออมสิน” ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ  มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการออมให้กับภาคประชาชน  ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกครั้งนั้นคือ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ”

เติมเต็มความสุข ให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นด้วย “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)”

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซาจากปัญหาหลายปัจจัยรอบด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบซ้ำเติมสถานะเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ จนมาถึงชีวิตผู้คนธรรมดาสามัญ ยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาระ ต้องหารายได้ มีค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หรือผู้ที่ต้องการเงินทุนมามาเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ผลกระทบข้างต้นย่อมสร้างความหนักอกหนักใจ และเป็นปัญหาที่รบเร้าสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ เพราะหากความสามารถในการทำงาน หรือ ประกอบอาชีพ ต้องหยุดลง หรือ ทำได้ไม่เต็มที่ แน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพอย่างแน่นอน

เปิดโผ 5 ไม้เด็ดที่ SME ควรมีติดตัว ปูทางพิชิตตลาด-พร้อมรับมือทุกความท้าทาย

สถานการณ์ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในทุกมิติ ผู้ที่มี “ไม้เด็ด” พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง คือผู้ที่มีโอกาสรุ่งและแข่งขันในตลาดได้ “ศูนย์ 7 สนับสนุน SME” หรือ 7 SME Support Center ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี...

ออมสินช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด ด้วยสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดำเนินมาเป็นเวลานานกว่าสองปีแล้ว  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อทั้งชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจ็บป่วย และเศรษฐกิจที่ถดถอยลง ทางด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น  มีหลายต่อหลายชีวิตที่ต้องประสบปัญหา และได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบเป็นทอดๆ ต่อไปถึงคนใกล้ชิด เช่น เพื่อนร่วมงาน, คนที่ติดต่องาน  ที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องขาดรายได้จากการทำงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ...

ถอดความสำเร็จ “หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” สร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

น้ำบาดาลและน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งน้ำที่มองไม่เห็น หากแต่น้ำทั้งสองแหล่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อระบบน้ำใช้ในครัวเรือน น้ำทางการเกษตรกรรม น้ำใช้ในอุตสาหกรรม ตลอดจนระบบนิเวศโดยรวม การศึกษาและพัฒนาระบบน้ำดังกล่าวให้เข้มแข็ง นับเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงได้อย่างแท้จริง ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) นับเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อาศัยหลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน ด้วยการขุดบ่อในบริเวณพื้นที่ที่มีจุดรวมของน้ำ น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลาก เป็นการกักเก็บน้ำให้ซึมลงไปในชั้นหิน...

รู้เก็บรู้ออม : เตือนภัยเพจปลอมหลอกลงทุน!!

ช่วงหลังๆมานี้มือถือของ “คุณนายพารวย” ได้รับข้อความชักชวนให้ไปลงทุนนู่นนี่นั่น แบบบ่อยมากถึงบ่อยที่สุด ซึ่งหากเราติดตามข่าวสารอยู่ตลอดก็คงจะทราบดีว่า ข้อความชักชวนลงทุนประเภทนี้ เป็นข้อความหลอกลวงทั้งนั้น กลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ตอนนี้ จากตัวเลขสถิติการร้องเรียนเรื่องการโดนหลอกลวงให้ลงทุน นับวันมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มูลค่าความเสียหายและจำนวนผู้เสียหายที่เยอะขึ้น เรียกได้ว่าโดนหลอกถี่ขึ้น มากขึ้น หลากหลายรูปแบบขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเพจปลอม, การใช้ Line กลุ่มเพื่อมาชี้นำการลงทุน,...

รู้เก็บรู้ออม : จับคู่ธุรกิจเพื่อสังคม

การคบหาใครสักคนไว้เป็นมิตรนั้น ต้องอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นตัวกลั่นคอยกรองให้สิ่งไม่ดีตกตะกอนไป การเป็นมิตรที่ดีนั้น ไม่ถึงขั้นต้องพิสูจน์ให้เห็น แต่เพียงแค่การหยิบยื่นมิตรภาพดีๆให้ต่อกัน การแสดงน้ำใจ หรือความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กๆน้อยๆ ด้วยความจริงใจ ก็เพียงพอแล้ว ดังเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นมิตรที่ดีต่อสังคม ด้วยการทำงานร่วมกับภาคสังคมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม...

รู้เก็บรู้ออม : พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โฉมใหม่

เชื่อว่า สายออมเงิน สายลงทุน ที่ใฝ่เรียนรู้ ชอบค้นหาความรู้เรื่องการลงทุน ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ โลกการเรียนรู้จะอยู่ในอินเตอร์เน็ต อยากรู้อะไร ก็เคาะๆ จิ้มๆ เสิร์จหาในกูเกิลเอา แต่การได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการเดินเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นประสบการณ์และเสน่ห์สำหรับคนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า บ้านเรามีแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศ ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก...

รู้เก็บรู้ออม : ETF เปิดโลกการลงทุน!!

ปัจจุบันประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของบุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปี 2564 มีจำนวนบัญชีใหม่เพิ่มขึ้นถึง 1.7 ล้านบัญชี ทำให้ล่าสุดมีจำนวนบัญชีซื้อขายหุ้นของบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นมาเป็นมากกว่า 5 ล้านบัญชี ผู้คนสนใจเข้ามาลงทุน หาผลตอบแทนให้กับเงินออมมากขึ้น เพราะสามารถหาความรู้ด้านการลงทุนได้ง่ายขึ้นในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น ผ่านระบบออนไลน์ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น
- Advertisment -

Most Read

ก.ล.ต. ลงโทษปรับ Bitkub กับ Satang Pro รวม 50 ล. พบสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 24,161,292 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ตามดูความสำเร็จ “อภิรัตน์ฟาร์ม” ซีพีเอฟผลักดัน เกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม สร้างอาชีพมั่นคง ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

"ปัจจุบันการทำฟาร์มปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้ในตอนแรกเราจะคัดเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนแล้วก็ตาม แต่ที่สุดแล้วในอนาคตชุมชนก็จะขยายตัวเข้ามาใกล้กับฟาร์มอย่างแน่นอน ดังนั้นการหาวิธีการจัดการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซีพีเอฟจึงส่งเสริมให้เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มทำ “ฟาร์มระบบปิด” ตามมาตรฐานของบริษัท มีระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรือ EVAP ที่ทำให้สัตว์อยู่สบาย และยังสามารถลดกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ ลดก๊าซแอมโมเนีย รวมถึงก๊าซมีเทน สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการใช้ระบบไบโอแก๊สเพื่อจัดการของเสีย ที่ช่วยลดสัตว์พาหะเช่นแมลงวัน ลดกลิ่น เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และยังได้ก๊าซชีวภาพนำมาปั่นเป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า ช่วยสร้างมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับของเสียได้ 100%"...

TIP คว้า 2 รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Smart Awards ครั้งที่ 3 ประเภทองค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Innovative Company Awards) จากการที่ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย ที่ประกาศชัดเจนในการพัฒนาเป็นผู้นำด้าน Digital...

เซเว่นฯ เดินหน้าให้ความรู้ ส่งเสริมด้านการตลาด “ไร่พอฝัน-Oh! VEGGIES” สุดปลื้ม ยอดขายพุ่ง

“เกษตรกรและเอสเอ็มอี” เปรียบได้กับฟันเฟืองชิ้นสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่ต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด ภายใต้ภารกิจ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ผ่านโครงการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้เพิ่มโครงการเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น อาทิ จัดสัมมนาให้ความรู้ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial