Tuesday, May 24, 2022
Tags ราคาหมู

Tag: ราคาหมู

แฉ ขบวนการปั่นราคาหมู ปล่อยข่าวลวง กดดันเกษตรกร

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขบวนการปั่นราคาหมู และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียวว่าราคาเนื้อหมูหน้าเขียงมีราคาสูงถึง 250 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อหวังให้เกิดกระแสสังคมและใช้หลักจิตวิทยา มากดดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขายหมูมีชีวิตในราคาต่ำกว่าราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น อาทิ การหากำไรกับส่วนต่าง หรือเพื่อชี้เป้าให้พาณิชย์จังหวัดออกมาดูแลราคาหมูหน้าฟาร์ม ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นราคาจำหน่ายไม่ได้สูงดังที่กล่าว ยกตัวอย่างในพื้นที่ภาคเหนือที่ขาดแคลนเนื้อหมูอย่างรุนแรง ราคาจำหน่ายเนื้อหมูในช้อปหรือร้านค้าจำหน่ายทั่วไปยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 160 กว่าบาทเท่านั้น ที่สำคัญเกษตรกรยังคงแบกรับภาระต้นทุนที่สูงกว่า 98.81 บาทต่อกิโลกรัม...

ผู้เลี้ยงหมูรักษาระดับราคาไม่เกิน 100 บาท/กก. สนองนโยบายรัฐ ย้ำอย่านำเข้าหมู บั่นทอนอาชีพ

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศพร้อมใจกันสนองนโยบายรัฐบาล โดยรักษาระดับราคาหน้าฟาร์มอยู่ไม่เกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงที่ทุกฝ่ายพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังเริ่มนโยบายเปิดประเทศ 1 พฤษภาคมนี้ “ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศยินดีร่วมมือกับรัฐบาลในการรักษาระดับราคาสุกรเพื่อผู้บริโภค แม้ยังคงต้องรับภาระต้นทุนมาตรการด้านสุขภาพสัตว์ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง...

สถานการณ์สุกร : ผลผลิตลด บริโภคเพิ่ม ต้นทุนพุ่ง ขบวนการลักลอบนำเข้าสุกรซ้ำเติม ขอกลไกตลาดทำงาน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสุกรทั้งประเทศมีผลผลิตสุกรลดลง 40-50 % นับแต่ได้รับผลกระทบจากโรค ASFในสุกรช่วงก่อนหน้านี้ เป็นผลให้มีปริมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว สำหรับสถานการณ์การเลี้ยงสุกรขณะนี้ เกษตรกรยังไม่มั่นใจกับภาวะโรคที่เกิดขึ้น ผู้เลี้ยงส่วนหนึ่งจึงลดความเสี่ยงในการนำสุกรเข้าเลี้ยง ขณะที่บางรายก็ยังงดการนำสุกรเข้าเลี้ยง ในรายที่ยังเลี้ยงอยู่ก็ลดปริมาณการเลี้ยงไม่เต็มประสิทธิภาพ กลายเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์ผลผลิตลดลงไปอีก คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรได้ประเมินต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 2/2565 ที่กิโลกรัมละ 98.81 บาท กลายเป็นวิกฤตของเกษตรกร จากต้นทุนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์...

ส.ผู้เลี้ยงสุกรอีสาน กระทุ้งรัฐกวาดล้าง ‘ขบวนการลักลอบนำเข้าหมู’ บ่อนทำลายเกษตรกร-ผู้บริโภค-เศรษฐกิจชาติ

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันว่า จากปัญหา ASF โรคระบาดในสุกรที่พบในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงพบปัญหานี้บางพื้นที่ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงต่างระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงด้วยการหยุดเข้าเลี้ยงสุกรไปก่อน ส่วนในรายที่ยังคงเลี้ยงสุกรอยู่ต้องปรับวิธีการเลี้ยงและการจัดการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 300 บาทต่อตัว ซึ่งเกษตรกรยินดีแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฝูงสัตว์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ายังคงมี “ขบวนการลักลอบ” นำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนผิดกฎหมายจากหลายประเทศ อาทิ เยอรมัน บราซิล แคนาดา อิตาลี เกาหลี เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา...

เกษตรกรเลี้ยงหมูโอดปัญหารอบด้านต้นทุนสูงเป็นประวัติการณ์ ราคาขายขาดทุนซ้ำเติม

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า เกษตรกรกำลังเผชิญปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นถึง 98.81 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 94 - 98 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับว่าเกษตรกรยังคงแบกรับภาระขาดทุน แต่ผู้เลี้ยงยังยืนหยัดสู้เพื่อรักษาอาชีพเดียวนี้ไว้และประคับประคองการผลิตสุกรต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค ทั้งที่ในภาคการเลี้ยงต่างได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนการเลี้ยงที่สูงมาก จากปัจจัยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2563 และถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤติสงครามในยูเครน ที่ผลักดันให้ธัญพืชอาหารสัตว์ทุกชนิดราคาเพิ่มขึ้น และกระทบกับปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วย...

เกษตรกรเลี้ยงหมูชี้อากาศแปรปรวน ทำต้นทุนเพิ่ม โอดราคาขายต่ำกว่าทุน

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 อาจมีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ โดยไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม และอาจแล้งต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 จะทำให้ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานแห้งลง ซึ่งผู้เลี้ยงประสบปัญหาภัยแล้งกันมาตลอด จากบทเรียนทุกปีที่ผ่านมา ทางเกษตรกรจึงกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้ง สิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ...

ค้านนำเข้าหมู คนไทยเสี่ยง เกษตรกรช้ำ

บทความโดย เพื่อน ชาวหมู สถานการณ์ราคาหมูในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นการทำงานของกลไกตลาดได้อย่างชัดเจน ซึ่งราคาหมูเนื้อแดงขณะนี้ได้ปรับลงมาอยู่ที่ 170 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาได้ปรับสูงในช่วงปีใหม่อยู่ที่ 220 บาทต่อกิโลกรัม โดยผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศได้ร่วมกันรักษาระดับราคาหมูขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มมาอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศราคาแนะนำของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 94 - 97 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศร่วมกันรักษาระดับราคามาอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่...

นำเข้าหมูนอก.. เสี่ยงได้ “สารเร่งเนื้อแดง” เป็นของแถม

“การนำเข้าหมู” เป็นแนวทางที่ถูกนำเสนอโดยผู้อยู่นอกวงการหมูมาเป็นระยะ ว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพง  เพื่อให้มีเนื้อหมูเพียงพอกับความต้องการบริโภค   นับเป็นแนวทางที่ขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ในวงการเลี้ยงหมู  เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างถิ่นที่อาจปนเปื้อนเข้ามากระทบหมูของไทย และผู้บริโภคยังมีความเสี่ยงจากการต้องรับสารอันตรายอย่างสารเร่งเนื้อแดงอีกด้วย หากเนื้อหมูที่นำเข้ามีการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta-Agonist) เช่น เคลนบูเทอรอล (Clenbuterol) ซัลบูทามอล (Salbutammol) และแรคโตพามีน (Ractopamine) ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญที่ใช้ในยาบรรเทาโรคหอบ หืด ช่วยขยายหลอดลม มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ...

คนเลี้ยงหมูท้อ เป็นจำเลยสังคมทั้งที่ยืนราคาหมูต่อเนื่อง ยันค้านนำเข้าเนื้อหมูถึงที่สุด

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เกษตรกรทั่วประเทศให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยืนราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 110 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้นจะหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาสถานการณ์การผลิตและการบริโภคให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งดูแลค่าครองชีพของคนไทยเป็นอันดับแรก แม้ว่าเกษตรกรจะมีภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บางฟาร์มสูงถึง 110-120 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ค่าบริหารจัดการด้านการป้องกันโรคที่ต้องเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มต่อเนื่องก็ตาม แต่ทุกคนเห็นถึงความเดือดร้อนของคนไทยในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงมีมติร่วมกันดูแลระดับราคาไว้เช่นนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม...

คุมราคาสินค้า แก้ปัญหาปลายทาง

ช่วงนี้ กรมการค้าภายใน ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ หัวบันไดไม่แห้ง ด้วยมีการเรียกผู้ค้าและผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้าพบรายวัน เพื่อหารือและขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้า ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้นำรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการตรงไปยังกระทรวงฯ ให้แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง (ทั้งแผ่นดิน) ที่ล้อมาจากราคาหมูแพง และกลายเป็นผลกระทบลูกโซ่ไปสินค้ารายการอื่นๆ ร้อนถึงกรมฯ ต้องงัดมาตรการเช็คสต๊อกและคุมราคาสินค้า ซึ่งเป็นอาวุธหลักของกระทรวงพาณิชย์มาปัดฝุ่นใช้ เพื่อให้เห็นว่าทำตามหน้าที่ แต่ไม่รู้ว่าซ้ำเติมใครบ้าง
- Advertisment -

Most Read

แห่จองหุ้นกู้ดิจิทัล “ซีพี ออลล์” หมดใน 15 นาที ตอกย้ำความสำเร็จ ปชช.จองซื้อเต็มวงเงิน 8,000 ล.

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก...

CPF ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 โชว์ 5 เทรนด์ “อาหารเพื่ออนาคต”

นายอาณัติ จุลินทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA World of Food Asia 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ “ไฮบริด” ผสมผสานทั้งการจัดงานในพื้นที่ (On Ground Trade Show) และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง...

เปลี่ยนสลากออมสินเป็นเงินก้อน ด้วย “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์”

เงินช็อต! อยากมีเงินสักก้อนด่วนๆ ธนาคารออมสินมีทางออก…เพียงเปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อน ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ คุณสมบัติผู้กู้ ลูกค้าสลากออมสินที่มีสถานะบัญชี Activeมูลค่าสลากออมสินตั้งแต่ 10,000...

FIVE STAR เปิดตัวเมนูใหม่ “ไก่ย่างกัญ” และ “ซอสกัญ” สูตรพิเศษจากใบกัญชา

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้แบรนด์ FIVE STAR (ห้าดาว) เปิดตัวเมนูใหม่ "ไก่ย่างกัญ" นำความอร่อยในตำนานอย่างไก่ย่างห้าดาว หนังฉ่ำๆ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial