9 อาการ บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคติดพนัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่บทความเรื่องการตรวจสอบอาการว่า เป็นโรคติดพนัน หรือ Gambling disorder หรือไม่
โดยพบว่า ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างน้อย 4 ใน 9 ข้อ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

  1. เพิ่มจำนวนเงินในการเล่นแต่ละครั้ง เพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิม
  2. รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิด เมื่อพยายามลดหรือเลิกการพนัน
  3. พยายามควบคุม ลด หรือเลิกการพนันหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ
  4. คิดวกวนถึงการพนันบ่อยๆ เช่น ย้อนนึกถึงช่วงเวลาเล่นพนันที่ผ่านมา
  5. เล่นการพนันบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตึงเครียด
  6. หลังสูญเงินไปกับการพนันแล้วจะพยายามแก้ตัวด้วยการไปเล่นอีกบ่อยครั้ง
  7. โกหกเพื่อปกปิดการเล่นพนัน
  8. บกพร่องหรือสูญเสียความสัมพันธ์หน้าที่การงาน การเรียน
  9. ยอมทำตามคำสั่งคนอื่นเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องเงินในการเล่นพนัน

หากพบว่าตนเองเข้าข่ายโรคติดพนัน สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข