ที่นี่มีคำตอบ คำถามยอดฮิตเรื่องจองหุ้นโออาร์

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการจองหุ้น OR

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลายข้อสงสัย ถึงคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการจองหุ้นโออาร์ หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองเมื่อวันที่ 24 ม.ค. จนถึงวันที่ 2 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา โดยในวันพรุ่งนี้ (6 ก.พ.) นักลงทุนรายร่อย จะสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ ส่วนผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น จะสามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันนี้ 5 ก.พ. โดยคำตอบของแต่ละข้อมีดังนี้

1. ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหน เมื่อไหร่

 • นักลงทุนรายย่อย
  ตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ที่ www.settrade.com/OR
 • ผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิและทำการจองซื้อ
  ตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย

2. หากไม่ได้รับหุ้น หรือ ได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร

 • ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ
  เช็คส่งออกทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารที่ท่านจองซื้อ

3. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว จะได้รับหุ้นเมื่อไหร่

 • เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
  จะได้รับ “หุ้น” เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย
 • เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) ฝากหุ้นไว้กับ TSD
  จะได้รับ “เอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี” ที่จะส่งออกไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการจากวันเริ่มซื้อขาย
 • ใบหุ้น
  จะได้รับ “ใบหุ้น” ที่จะส่งออกไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการจากวันจองซื้อวันสุดท้าย

4. ขายหุ้นจอง OR ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไร

 • เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
  ซื้อขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย
  ติดตามข้อมูลวันเริ่มซื้อขาย << คลิกที่นี่ >>
 • เข้าบัญชี 600 (Issuer Account) / ใบหุ้น
  ทำการโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ <<คลิกที่นี่>>

5. หากข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร
(เช่น ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือ ชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)

 • โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

6. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว ข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร

7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ต้องทำอย่างไร

เดิมใหม่ติดต่อแบบฟอร์ม
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)เข้าบัญชี 600 (Issuer Account)บริษัทหลักทรัพย์แบบฟอร์มคำขอโอน/
รับโอนหลักทรัพย์
ใบหุ้นบริษัทหลักทรัพย์แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เข้าบัญชี 600 (Issuer Account)เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)บริษัทหลักทรัพย์แบบฟอร์มคำขอโอน/
รับโอนหลักทรัพย์
ใบหุ้นTSD
(บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
ใบหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม
เข้าบัญชี 600 (Issuer Account)TSD
(บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
แบบฟอร์มคำขอฝากหลักทรัพย์

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย