5 จุดเปลี่ยน SET ก้าวสู่ปีที่ 50

การเดินทางจากวันแรกถึงวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอกย้ำบทบาทสำคัญการเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุน สร้างการเติบโตให้แก่ประเทศ

เส้นทางเดิน 49 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างไร ฟังเรื่องราวผ่านมุมมอง 3 บุคคลสำคัญในตลาดทุน ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่า พิเชษฐ สิทธิอํานวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ