4 ออมสู่ความมั่งคั่ง

คุณนายพารวย

บทความสัปดาห์ที่แล้ว  เราพูดถึงความสำคัญของ “คาถากันจน” คือ ต้อง “ออมก่อนใช้”เมื่อมีรายได้ หรือเงินเดือนออกมา ให้หักเงินออม 10-20% ของรายได้ แยกออกไปใส่บัญชีต่างหาก และหักภาระหนี้ที่ต้องจ่าย (ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ) เอาไว้ด้วย

​ที่เหลือถึงเป็นเงินสำหรับใช้จ่าย โดยเงินที่ต้องจ่ายประจำ อย่างค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ตให้กันไว้ก่อน   เงินที่เหลือจึงเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  โดยนำมาหาร 30 วัน เพื่อให้รู้ว่า  เรามีโควต้าใช้จ่ายเงินแต่ละวันสูงสุดเท่าไร 

หากวันไหนใช้เงินเกินโควต้า-วันรุ่งขึ้นต้องใช้น้อยลง  วันไหนใช้น้อยกว่าโควต้า-เก็บส่วนที่เหลือใส่กระปุกไว้เพื่อออมเพิ่ม!!

กลับมาเรื่องการออม เมื่อเรามีเงินออม ที่ได้จากการ “ออมก่อนใช้” แล้ว จะต้องแบ่งหรือจัดสรรเงินออมออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ตามคำแนะนำของกูรูนักวางแผนการเงิน ที่ให้แบ่งเงินออมตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการออม ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ

​ดังนี้ 1. บัญชีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นเงินก้อน สำหรับรับมือเหตุไม่คาดฝัน ที่อาจทำให้ขาดรายได้  เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือตกงาน เช่น การตกงานฉุกเฉินจากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)ในครั้งนี้  ซึ่งกูรูแนะนำว่าเงินสำรองใช้ยามฉุกเฉินนี้ ทุกคนต้องมีไว้จำนวน  3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในยามปกติ

​2. บัญชีเงินออมระยะสั้น-ปานกลาง ออมเพื่อเป้าหมายไว้ดาวน์ซื้อบ้าน ซื้อรถ ท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่งงานหรือเพื่อสร้างครอบครัว  

3. บัญชีเงินออมระยะยาว เพื่อค่าเล่าเรียนลูก หรือออมไว้ใช้หลังเกษียณ  เงินก้อนนี้ต้องอาศัยความตั้งใจและวินัยสูงต้องกันเงินไว้ทุกเดือน เช่น ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF เงินนี้เก็บลูกเดียว ห้ามถอนออกเด็ดขาด

​4. บัญชีเงินออมเพื่อการลงทุน เพื่อใช้เงินทำงาน ให้เงินไปต่อเงิน ทั้งการลงทุนในหุ้น ทองคำ คอนโดให้เช่า หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์

​หลายคนถามว่า บัญชีเงินออมที่ 2-3-4 ต้องมีเท่าไร ตอบสั้นๆได้ว่า มากที่สุดเท่าที่จะมีได้

เพื่อสร้างแรงผลักดัน แนะนำให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไร เพื่อซื้อบ้านในฝัน เพื่อซื้อรถขับไปทำงาน เพื่อเงินเก็บ 10 ล้าน เพื่อส่งลูกไปเรียนเมืองนอก หรือต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ2หมื่น     

จากนั้นมุ่งมั่นทำตามเป้าหมาย  เพราะจะสามารถคำนวณคร่าวๆได้ว่า ต้องใช้เงินเท่าใด   ใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมาย ต้องเก็บออมเดือนละเท่าไร  ออมนานแค่ไหน และนำเงินออมไปลงทุนให้งอกเงยได้อย่างไร  เริ่มต้นเรียนรู้วางแผนทางการเงินได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th เลือกเมนู “ความรู้การลงทุน”

ลงมือทันที ออมให้เยอะ ออมให้มาก ออมให้เร็ว หากคุณเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ นั่นหมายถึงคุณได้หลุดพ้นจากความยากจน เดินตาม คุณนายพารวย”  ก้าวสู่ประตูแห่งความมั่งคั่งได้แน่นอน!!  เป็นกำลังใจให้ทุกคน

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ