3 พ.ค. ผ่อนปรนให้เปิดกิจการความเสี่ยงต่ำ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) เปิดเผยประเภทกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 1 (กิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ) ตามมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติ เริ่มวันที่ 3 พ.ค.63 โดยแต่ละจังหวัดจะออกประกาศรายละเอียดอ้างอิงตามมาตรการนี้ ซึ่งอาจจะเข้มข้นกว่าที่ ศบค. กำหนด แต่ไม่สามารถใช้มาตรการที่อ่อนหรือเข้มข้นน้อยกว่าได้

โดยกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 ประเภทกิจการ ดังนี้

  1. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย
  2. ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศรีม(นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่
  3. กิจการค้าปลีก-ส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่นั่ง-ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมขน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
  4. กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและเป็นการแข่งขัน
  5. ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม
  6. ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงฝากสัตว์

หลังจากผ่อนปรนให้เปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลในอีก 14 วันข้างหน้าว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นอย่างไร หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอาจต้องพิจารณาปรับมาตรการต่อไป