11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold class ความยั่งยืนสูงสุดของโลก

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2021” โดย S&P Global มีบริษัทไทย 11 ราย ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และถูกจัดอันดับความยั่งยืนระดับ Gold class  สูงสุดของโลก เป็นจำนวนสูงสุดจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั่วโลกใน 40 ประเทศ รวมกว่า 7,000 บริษัท

โดยในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย 10 บริษัท ได้แก่

 • 1. บมจ. บ้านปู (BANPU)
 • 2. บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)
 • 3. บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
 • 4. บมจ. ปตท. (PTT)
 • 5. บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
 • 6. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
 • 7. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
 • 8. บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
 • 9. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
 • 10. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

และบริษัทไทย 1 บริษัท ได้แก่

 • ThaiBev

นายภากร กล่าวอีกว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)

โดยในปีนี้มี  29 บริษัทไทย ที่ได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งนับเป็นจำนวนมากเป็นลำดับที่เจ็ดของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และไต้หวัน