ไทยพาณิชย์ จับมือซีพี ตั้งกองทุน Venture Capital รุกธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัท ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ตกลงร่วมมือกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพีจี) จัดตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด 600-800 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน Decentralized Finance ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆ โดยนอกเหนือจากการบริหารกองทุนร่วมกันแล้ว กลุ่มธนาคารและกลุ่มซีพีจีจะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ร่วมกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (accredited investor)

ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับทางการที่เกี่ยวข้อง sนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้าที่สำคัญ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่งประกาศลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เพื่อจัดตั้งบริษัท “เอไอเอสซีบี” เพื่อดำเนินธุรกิจดานการเงินดิจิทัล