ได้สิทธิ ‘เราชนะ’ แล้ว ไปยังไงต่อ เปิดวิธีกดยืนยันในแอปฯเป๋าตัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ได้เริ่มเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิความช่วยเหลือ 7000 บาท เป็นเวลาสองเดือน ตามโครงการ “เราชนะ” โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะ ตั้งแต่ 29 ม.ค.เป็นต้นมา และตรวจสอบสิทธิได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดให้ผํู้ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตังแต่วันที่ 8 ก.พ. ไปจนถึง 8 มี.ค. 64 ได้นั้น โดยคณสมบัติผู้ได้สิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้ คือ 1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ4.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ปี2562 และ 6.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านการคัดครองคุณสมบัติโครงการ “เราชนะ” เมื่อได้สิทธิ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ต้องกดยืนยันสิทธิในแอพ “เป๋าตัง” โดยระบบจะขึ้นให้ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 18 ก.พ. นี้. เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564) โดยมีวิธีการ ตามนี้

1.เปิดแอปฯ เป๋าตัง ถ้าในมือถือยังไม่ได้ลงแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปฯ ได้ทั้งระบบ ios และ แอนดรอยด์ โดยค้นหาคำว่า เป๋าตัง ใน App store/Play store

2. กดเข้าเมนู G-wallet

3.กดที่ป้ายโครงการ “เราชนะ” ขั้นตอนนี้ จะปรากฏข้อความใน กดยืนยัน ใช้สิทธิ ในวันที่ 18 ก.พ.

4.อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข อ่านเสร็จให้คลิ๊กตรงช่องสี่เหลื่ยม ยอมรับเงื่่อนไข แล้วคลิ๊กตกลง

5.เลือกจังหวัดที่อาศัยอยู่ กดเลือกจังหวัดเสร็จให้กดแถบคำว่า ถัดไป

6.กด ยืนยัน จังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน ถ้าข้อมูลถูกต้องก็กดยืนยัน ถ้าไม่ถูก็กดยกเลิก เพื่อย้อนไปแก้ไข

7. เรียบร้อย เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกดยืนยันใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เราจะได้รับสิทธิ์เราชนะและพร้อมใช้วงเงินได้