ไข้เลือดออกดุ คร่าชีวิตแล้ว 5 ราย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กำลังแพร่ระบาดมากในช่วงนี้ เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง โดยมีรายงานว่า พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 5 คนและหลายเขตในกทม.ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาดแล้ว ได้แก่ เขตหนองจอก ห้วยขวาง บางกะปิ และคลองสามวา จึงกำชับให้สำนักอนามัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการฉีดพ่นยาฆ่ายุงเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ด้าน นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกเกิดจากพาหนะยุงลาย ซึ่งในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคมากที่สุด เนื่องจากมีฝนตกและน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 5,899 คน มีผู้เสียชีวิต 5 คน อยู่ในกลุ่มคนวัยทำงาน ส่วนในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยตลอดทั้งปีรวม 9,368 คน มีผู้เสียชีวิต 6 คน  แนวโน้มผู้ป่วยในปี 2561 มีการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

 
สำหรับพื้นที่เขตหนองจอก เป็นพื้นที่ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมาที่มีผู้ป่วยมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างและมีแหล่งพื้นที่ริมทาง จุดน้ำขังหลายแห่ง อีกทั้งในชุมชนบางพื้นที่มีการทิ้งขยะหมักหมมในบริเวณบ้าน เมื่อฝนตกเกิดน้ำท่วมขังจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจำนวนมาก
 
สำหรับมาตราการป้องกัน กทม.ได้เฝ้าระวังควบคุมโรค โดยใช้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงดำเนินการสอบสวนการระบาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณโดยรอบ พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ภายใน 24 ชั่วโมงและจะลงพื้นที่เฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก 5 ครั้งเพื่อให้การควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด