โออาร์ = โอกาส ‘โออาร์’ ร่วมสร้าง ‘โอกาส’ ไปกับคุณ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะเติบโตร่วมกับสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รวมไปถึงสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามแนวทางมาอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ก็ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การเติบโตไปด้วยกัน และในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏข่าวความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของ โออาร์ ที่จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันมากขึ้น ทั้งการเข้าถือหุ้น หรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ โออาร์  คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth”   

ด้านของความร่วมมือทางธุรกิจนั้น โออาร์ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง สู่คู่ค้า ผู้ประกอบการขนาดย่อม ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก

เห็นได้จากความร่วมมือของ โออาร์ กับคู่ค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Flash Pacamara โอ้กะจู๋  ONO Sushi Kamu Tea รวมไปถึงความร่วมมือทางธุรกิจอย่าง ORBIT Digital หรือ ORZON Ventures

นอกจากนี้  โออาร์ ยังได้ประกาศเดินหน้าลงทุนในสตาร์ทอัพอีก 5 ราย  ที่ต่างเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน ORZON Ventures นั่นคือ GoWabi แอปพลิเคชันด้านบริการความงามและสุขภาพ freshket  ตลาดออนไลน์ขายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแบบครบวงจร สำหรับร้านอาหารและโรงแรม Pomelo ธุรกิจสินค้าแฟชั่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ Carsome แพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ และ Protomate ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี AI

จริงอยู่ที่ว่า โอกาสเป็นเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอ และอาจไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง  แต่สำหรับ โออาร์ แล้ว เชื่อว่า “โอกาส” นั้น ไม่ได้ถูกสร้างมาจากคนเพียงคนเดียว

การร่วมกันสร้าง “โอกาส” ให้เกิดขึ้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีแนวคิดตรงกัน พร้อมเดินเคียงข้าง คอยเติมเต็มโอกาสให้กันและกัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างไม่สิ้นสุดร่วมกัน

หากต้องการทำความเข้าใจว่า โออาร์ = โอกาส เป็นอย่างไร คำกล่าวของคุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ว่า วันนี้ โออาร์ พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ตอบโจทย์การชีวิตในทุกรูปแบบ โออาร์ จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร ไม่ได้มองว่าผู้คนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ แต่ล้วนเป็นชีวิตที่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกัน ย่อมอธิบายความหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

และยิ่งเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอล่าสุดที่ โออาร์ เพิ่งปล่อยออกมา ก็ยิ่งฉายภาพให้ “บิ๊กเกรียน” เห็นถึง “โอกาส” ว่า มีความสำคัญและความหมายทั้งต่อผู้ให้และผู้รับเพียงใด

เชื่อว่า ผู้ประกอบการทุกรายล้วนมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะต้องฟันผ่า ทั้งการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ และการเติบโตซึ่งต้องอาศัยความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ทรัพยากร ระยะเวลา ซึ่งความไม่พร้อมดังกล่าว เป็นข้อจำกัดและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

บทบาทของ โออาร์  จึงไม่ใช่เป็นการเข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการเข้ามามีส่วนในการร่วมสร้างโอกาส เพื่อเติบโตไปด้วยกัน ด้วยการเสริมศักยภาพให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และก้าวไปให้ได้ไกลกว่าเดิม 

ตอกย้ำให้เห็นความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของคนและพร้อมที่จะส่งต่อ “โอกาส” เพื่อเติมเต็มโอกาสและเติบโตร่วมกัน

ทั้งหมดนี้ เป็นคำตอบที่อธิบายความหมายของ “โออาร์ = โอกาส” ได้อย่างชัดเจนเป็นที่สุด