โออาร์ สมทบทุนตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย/มอบแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม หนุนชุมชนคลองเตยสู้ภัยโควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายทนงศักดิ์ คามีศักดิ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันพระโขนง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดชนิดน้ำ จำนวน 500 ลิตร และน้ำดื่มจิฟฟี่ ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด แก่ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดสะพาน (พระโขนง) รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ที่มาจากบริเวณพื้นที่คลองเตยและบริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้นำ กาแฟ ดริป คาเฟ่ อเมซอน กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์ จำนวน 1,000 ซอง ไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 วัดสะพานอีกด้วย

นอกจากนี้ โออาร์ จะสนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีปเพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อีกทั้งยังมีแผนสนับสนุนพื้นที่ชุมชนคลองเตยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับส่งผู้ตรวจหาเชื้อหรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล สนับสนุนก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 วัดสะพานเป็นเวลา 3 เดือน สนับสนุนชุด PPE จำนวน 100 ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และสนับสนุนถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวน 2,000 ชุด รวมมูลอีกกว่า 800,000 บาท

ที่ผ่านมา โออาร์ ได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ สำหรับชุมชนคลองเตยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โออาร์ร่วมดูแลเนื่องจากมีสำนักงานพระโขนงและคลังน้ำมันพระโขนงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน