โออาร์ สนับสนุน Food for Fighters มอบเงิน-ถุงยังชีพ สู้โควิด

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยนายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม โออาร์ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินบริจาคและถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง รวมมูลค่า 375,000 บาท แก่ นางสาวพัชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” เพื่อนำไปใช้ซื้อข้าวสารและไข่ไก่ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบให้ 5 ชุมชนในพื้นที่คลองเตย ร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายสุนทร  เปิดเผยว่า โออาร์ เห็นถึงความสำคัญของภารกิจที่โครงการ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของบุคลากร อาสาสมัคร ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนแออัดและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน” (#ORStayStrongTogether) ให้กับ Food for Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” สำหรับนำไปใช้ซื้อข้าวสาร จำนวน 500 ถุง และไข่ไก่ จำนวน 500 แผง สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนในพื้นคลองเตย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนวัดไผ่สิงโต ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชน 70 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานพระโขนง คลังน้ำมันพระโขนง และคลังปิโตรเลียมบางจากของโออาร์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 375,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของโออาร์ ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ บรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการของ โออาร์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือช่วยดูแลชุมชนและเป็นกำลังใจให้ชุมชน สำหรับชุมชนคลองเตยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โออาร์ร่วมดูแลเนื่องจากมีสำนักงานพระโขนงและคลังน้ำมันพระโขนงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของโออาร์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน”