โออาร์ ร่วมดูแลคนไทย ปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์โควิด – 19

จิราพร ขาวสวัสดิ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า โออาร์ ได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดขอไวรัสโควิด – 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้น ดังนี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

1.    ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน และห้องน้ำ รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลานและแม่บ้าน เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์, พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่, มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้บริโภคหลังชำระเงิน

2.    เร่งแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  1 ล้านชิ้น ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแจกให้กับผู้ใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภูมิภาคต่าง ๆ ในทุกวันจันทร์

·      วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตภาคเหนือและภาคใต้   250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก  250,000 ชิ้น

โออาร์ และผู้ผลิตได้ประสานงานร่วมกันเร่งการผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้เร็วที่สุดอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถแจกเจลแอลกอฮอล์ได้อย่างทั่วถึง

3.    แจกน้ำดื่มขนาด 35 มล. จำนวน 1 ล้านขวด ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหาร รวมถึงรถมอเตอร์ไซด์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 60 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1 ขวด ต่อ 1 คัน โดยไม่จำกัดจำนวนการเติมขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. นี้

4.    จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อาทิ การป้องกัน การสังเกตอาการ และขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อแจกให้ผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563

ร้านคาเฟ่ อเมซอน

1.        ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครนครปฐม และนครราชสีมา เปิดให้บริการตามปกติ แต่งดการนั่งรับประทานที่ร้าน แต่สามารถสั่งนำกลับ หรือใช้บริการส่งอาหารได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2.        ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือยืนตามจุดที่มีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นระหว่างรอสั่งสินค้า รอชำระเงิน และรอรับสินค้า

3.        จัดเจลแอลกอฮอล์ให้บริการที่ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขา สำหรับลูกค้าและพนักงานรับส่งอาหารทุกท่าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

4.        เพิ่มมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  COVID-19 อย่างเคร่งครัด

5.        เตรียมความพร้อมเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อกาแฟดริปและเบเกอรี่ ต่างๆ ที่ผลิตโดย SMEs ไทย ทางออนไลน์ (Online Platform) รวมทั้ง จัดชุดอาหารพิเศษสำหรับบริการส่งอาหาร (Delivery) โดย เมื่อสั่งเท็กซัส ชิคเก้น (Texas Chicken) หรือ ฮั่วเซงฮง ติ่มซำ จะได้รับกาแฟดริปเพิ่มไปด้วย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค

ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้

1.    ยกระดับข้อปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขอนามัย พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน เช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดก่อนให้บริการ และทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณร้านหลังปิดให้บริการ

2.    มอบส่วนลดเพิ่มเติม 5% สำหรับลูกค้าทุกท่านที่จองคิวนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านทาง www.pttfitauto.com  หรือ Application FIT Auto เพื่อลดความแออัดระหว่างรอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

3.    มอบส่วนลด 200 บาทสำหรับการล้างแอร์ พร้อมรับบริการอบโอโซนฟรี เพื่อช่วยลดการสะสมของเชื้อรา แบคทีเรีย ในห้องโดยสารรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563      

โออาร์ ขอส่งความห่วงใยไปยังคนไทยทั่วประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยและประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุด