โออาร์ ร่วมกับกรมประมง ให้เกษตรกรขายกุ้งก้ามกรามใน พีทีที สเตชั่น กลางกรุงเทพฯนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ อีกทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจบางชนิดยังประสบปัญหาราคาตกต่ำอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กรมประมงได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการระบายผลผลิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง


กรมประมงจึงได้ร่วมกับ กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในบริเวณพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมประมงได้นำร่อง “กุ้งก้ามกราม” เข้าเปิดตลาดเป็นสินค้าสัตว์น้ำชนิดแรก โดยจะทำการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในทำเลที่มีประชาชนสัญจรอย่างคับคั่ง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

  • พีทีที สเตชั่น สวัสดิการ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  • พีทีที สเตชั่น ประชาอุทิศ-ลาดพร้าว เลียบด่วน 304, แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  • พีทีที สเตชั่น เทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
  • พีทีที สเตชั่น แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
พีทีทีสเตชั่น

โดยจะเปิดจำหน่ายพร้อมกันทั้ง 4 จุด ในวันอาทิตย์ที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2563 ในเวลาตั้งแต่ 09. 00 น. เป็นต้นไป สำหรับกุ้งก้ามกรามที่นำมาจำหน่ายดังกล่าวนั้น เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์มของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี ซึ่งมีความสด สะอาด ปลอดภัย โดยนำมาจำหน่ายในราคาถูกเทียบเท่ากับแหล่งผลิต อาทิ เพศผู้ ขนาด 9-10 ตัว/กิโลกรัม ราคา 350 บาท ขนาด 11-13 ตัว/กิโลกรัม ราคา 330 บาท ขนาด 14-16 ตัว/กิโลกรัม ราคา 300 บาท ขนาด 17-20 ตัว/กิโลกรัม ราคา 280 บาท เพศเมีย ขนาด 20-24 ตัว/กิโลกรัม ราคา 230 บาท ขนาด 25-29 ตัว/กิโลกรัม ราคา 210 บาท ขนาด 30-34 ตัว/กิโลกรัม 180 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปอื่น ๆ มาร่วมจำหน่ายด้วย อาทิ ปลาสลิดแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป เช่น ปลาดุกเส้นหวาน ปลาดุกแผ่น ปลาดุกร้า หนังปลาดุกทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป เช่น จ๊อปลานิล ปลานิลแดดเดียว คั่วกลิ้งปลานิล เป็นต้น

​​​​​​​กรมประมง ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันอุดหนุนสินค้ากุ้งก้ามกราม และผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาที่ส่งตรงจากมือเกษตรกร ได้ที่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั้ง 4 สาขาดังกล่าวข้างต้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09. 00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมประมง โทร. 0 2562 0600-15 ในวันและเวลาราชการ