โออาร์ มอบ กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน และสินค้าโอทอป สนับสนุนสถาบันบำราศนราดูร และสายด่วนกรมควบคุมโรค ทำงานสู้โควิด-19

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) มอบ กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน จำนวน 5,000 ซอง พร้อมด้วยขนมปั้นขลิบ และขนมปังกรอบ ซึ่งเป็นสินค้าโอทอป จาก เอสเอ็มอี ไทย รวม 480 ชุด ให้แก่ นายรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร สถาบันบำราศนราดูร และ นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง รวมไปถึงการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 และเจ้าหน้าที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ในการเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรค โควิด-19  ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ โออาร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาโดยตลอด เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน