โออาร์ มอบเงิน 5 แสนบาทให้รพ.สนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนุนสู้ภัยโควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยนายสุรินทร์ แสนเจริญ ผู้จัดการส่วน คลังน้ำมันเชียงใหม่ เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงิน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมกว่า 1,000 ราย ในเดือนเมษายน 2564 ทำ ให้จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ การบริจาคในครั้งนี้เป็นการบริจาคเพิ่มเติมจากที่ OR ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด รวม 8,000 ลิตร น้ำดื่มจิฟฟี่ รวมกว่า 20,000 ขวด และกาแฟดริปจากคาเฟ่อเมซอนรวมกว่า 25,000 ซอง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ ลำปาง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ เช่น คลังน้ำมัน คลังก๊าซหุงต้ม สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ OR ให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน