โออาร์ จับมือ กรมการค้าภายใน เปิดพื้นที่ปันสุข ขายไข่ไก่ธงฟ้าราคาพิเศษ

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า โออาร์ ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 400 แห่งทั่วประเทศ จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในราคาพิเศษ ตามโครงการ “ไข่ไก่ธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน” นำไข่ไก่ไซส์ M น้ำหนักระหว่าง 55-65 กรัม/ฟอง มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ถาดละ 70 บาท (บรรจุถาดละ 30 ฟอง) จำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 ฟองหรือ 150,000 ถาด ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์

ทั้งนี้ โครงการ “พื้นที่ปันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศที่ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ หรือประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โออาร์ จึงได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค ให้ได้ซื้อไข่ไก่ไซส์ M ได้ในราคาพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเติบโตต่อไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคม