โออาร์ แจงดราม่าแอลกอฮอล์ ชี้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายช่วยประชาชน ได้มาจำนวนจำกัดจากผู้ผลิต

ส่วนประเด็นแอลกอฮอล์ในน้ำมัน กับแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาด แล้วนำมาโยงเรื่องราคาจำหน่าย ชี้แจงว่า เป็นแอลกอฮอล์คนละเกรด เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้

กรณีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น  โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์  นำแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิต ที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่  4 เม.ย.ที่ผ่านมาเป็นวันแรก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น ในราคาขวดขนาด 1 ลิตร ขายราคาพิเศษ 110 บาท จนเกิดกระแสประชาชนไปเข้าคิวรอซื้อจำนวนมากและสินค้าหมดลงในเวลาอันรวดเร็วนั้น     

ล่าสุด โออาร์ ได้ชี้แจงว่า แอลกอฮอล์ดังกล่าว โออาร์เป็นผู้ที่ไปหาซื้อมาจากบริษัท WELLEX จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง เพื่อนำมาจำหน่ายบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน และโดยสามารถซื้อได้เพียงจำนวน 100,000 ขวดในลอตแรก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้แจ้งว่าไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ทันทีหากโออาร์ต้องการเพิ่มจำนวนซื้อเพิ่ม  เพราะบริษัท WELLEX ก็ต้องผลิตสินค้าป้อนให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
       

ขณะเดียวกัน โออาร์ก็ไม่สามารถไปหาซื้อเพิ่มได้จากบริษัทผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากผู้ผลิตที่มีขีดความสามารถและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของอย. ก็มีกำลังการผลิตจำกัด และผลิตเต็มกำลังการผลิตอยู่แล้ว เพราะมีลูกค้ารายอื่นๆก็สั่งสินค้าดังกล่าวเหมือนกับโออาร์ ที่สำคัญผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีภาชนะบรรจุให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนเพื่อนำออกมาจำหน่ายได้ ซึ่งลูกค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆต้องจัดเตรียมภาชนะไปบรรจุด้วยตัวเอง
       

สำหรับประเด็นที่มีตั้งข้อสงสัยถึงแอลกอฮอล์ที่นำมาผสมกับน้ำมัน อี85 แล้วราคาน้ำมัน ลิตรละ15บาท ขณะที่แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค กลับจำหน่าย ราคาลิตรละ110 บาท เนื่องมาจาก แอลกอฮอล์ที่นำมาผสมในน้ำมันอี85 เป็นแอลกอฮอล์คนละประเภทกันกับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค อีกทั้งแอลกอฮอล์ที่นำมาผสมกับน้ำมัน มีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกแทนผู้บริโภคทำให้มีราคาถูกกว่าแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค
          

สำหรับการจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ครั้งต่อไป  วันที่ 15 เม.ย.  พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี วันที่  17 เม.ย.   พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก วันที่ 23 เม.ย.   พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้ วันที่ 29 เม.ย.   พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 พ.ค.  พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง  วันที่ 3 พ.ค.  พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก