โออาร์สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า เติมพีทีทีสเตชั่นได้น้ำมันเต็มลิตร

โออาร์ ร่วม “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,800 แห่ง ทั่วประเทศ

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการ สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

นายสุชาติ เปิดเผยว่า โออาร์ ในฐานะผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (คลังน้ำมัน) และผู้ค้าน้ำมันมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมัน) ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยนำสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วม โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ที่จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2546 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 16 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,800 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ

โดยโครงการนี้จะช่วยกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณและราคา เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายผลที่ให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันด้วยตนเอง โดยลูกค้าผู้สนใจสามารถทราบตำแหน่งของสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรได้ โดยการใช้แอปพลิเคชัน “น้ำมันเต็มลิตร” ที่กรมการค้าภายในจัดทำขึ้น หรือสังเกตป้ายสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจได้ว่าเมื่อเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันฯ ของเราแล้ว จะได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างแน่นอน