โออาร์พาเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พาแม่บินเที่ยวเหนือ

คาเฟ่ อเมซอน จับมือไทยสมายล์ พาเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จูงคุณแม่พาขึ้นเหนือเที่ยว สร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และตัวแทนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 จัดโครงการไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 5 : ทำดีเพื่อแม่ 2562 นำเยาวชนจำนวน 25 คน พร้อมคุณแม่จำนวน 25 คน จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปลูกฝังเรื่องการทำความดีเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ บอกว่า คาเฟ่ อเมซอนได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ โดยจะพาเยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมไร่กาแฟอาราบิก้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่

คาเฟ่ อเมซอน จะนำเมล็ดกาแฟจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เพาะปลูกโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและคาเฟ่ อเมซอน มาพัฒนาเป็นกาแฟคั่วบดเพื่อนำขึ้นไปให้บริการบนสายการบินไทยสมายล์ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

#โออาร์ #ท่องฟ้าพายิ้ม #คาเฟ่อเมซอน #ไทยสไมล์ #โครงการไทยสไมล์ท่องฟ้าพายิ้ม