โลตัส ประกาศเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมผู้ประกอบการท้องถิ่น ทำธุรกิจอย่างเท่าเทียม

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ภายหลังที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการลงทุนโดยอ้อมผ่านบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อเข้าไปลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา  และ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติพิจารณาให้การควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถืออันเป็นการยุติในประเด็นการเข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาดกิจการค้าปลีก ภายใต้กลุ่ม “ซีพี” ไปเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก “โลตัส” ได้ประกาศนโยบายการทำงานของ เทสโก้ โลตัส ภายใต้ทุน ซีพี เป็นครั้งแรก ที่จากนี้ไปจะให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี มากขึ้น 

นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จากจำนวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้เปิดโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจอย่างเท่าเทียม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายจากทุกสาขาทั่วประเทศ 

ทั้งนี้  ‘โลตัส’  มีที่ปรึกษามืออาชีพหนุนสร้างโอกาสขายรายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าขาย  นอกเหนือจากช่องทางการทำธุรกิจในศูนย์การค้า เช่น ช่องทางต่อยอดธุรกิจออนไลน์, กิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนากิจการของท่านในฐานะคู่ค้าพันธมิตร 

โดย ผู้สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อสอบถามได้ที่  02-7979000 กด “3” สำหรับเช่าพื้นที่ /ศูนย์อาหารและ  กด “4” สำหรับเช่าพื้นที่หน้าโลตัส ขนาดเล็ก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/46Tls2qFN9/

“โลตัสวางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมไทย ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี โอทอป มีโอกาสสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้า”

ที่ผ่านมา โลตัสได้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการต่างๆ  เช่น โครงการถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ , โครงการ Food Paradise เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฟรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย, โครงการตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP Select  รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนกว่า 300 ราย นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสาขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โครงการตลาดสุขใจวัยเก๋า เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนอกระบบ มาจำหน่ายสินค้าในห้าง โลตัส  และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สนับสนุนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรและสาธารณูปโภคให้เป็นเวลา 3 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ เป็นต้น