โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยของซีพี ใกล้เสร็จ คาดอีก 1 สัปดาห์ เปิดเครื่องเดินหน้าผลิต

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย โครงการของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  งบลงทุน 100 ล้านบาท ใกล้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ล่าสุด ซีพีใช้วิธีเช่าเหมาลำเครื่องบิน เพื่อขนส่งเครื่องจักรและวัตถุดิบเข้ามาให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ขณะนี้ได้นำเข้าเครื่องจักรครบหมดแล้ว รวมทั้งวัตถุดิบสำคัญคือ เมลต์โบลวน์ (Meltblown) ที่เป็นแผ่นป้องกันเชื้อโรค

ที่ผ่านมา  การนำเข้าเครื่องจักรผลิตหน้ากากอนามัยที่เครือซีพีสั่งซื้อจากประเทศจีน และการจัดหาวัตถุดิบ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้ทุกประเทศมีมาตรการเข้มงวดเรื่องการนำเข้าและส่งออก, เที่ยวบินจากประเทศจีนมีจำนวนเที่ยวบินลดลงกว่า 70% และมีกำหนดการที่ไม่แน่นอน ทำให้ต้องปรับแผนการขนส่งเครื่องจักรกันแบบวันต่อวัน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจน

นอกจากนี้ วัตถุดิบสำคัญ คือ แผ่นกั้นเชื้อโรค หรือ เมลต์โบลวน์ สถานการณ์ตอนนี้ทำให้เป็นวัตถุดิบที่หายากและราคาปรับสูงขึ้นหลายสิบเท่า ทำให้กระบวนการจัดซื้อต้องใช้พลังจากเครือข่ายและพันธมิตรในหลายประเทศ เนื่องจากต้องการให้มีวัตถุดิบผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนต่อไป เป็นการประกอบเครื่องจักรและทดสอบระบบ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ และจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยจะสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ 3 ล้านชิ้นต่อเดือน เพื่อแจกฟรีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันโรค