โปรฯต่อเนื่อง ! ออมสินจัดหนัก ฝากสลากออมสิน 1 ปี ลุ้นทอง 10 กิโล

“แจกแล้วแจกอีก ! โปรฯต่อเนื่องกับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) ให้ลุ้นโชคทองคำแท่งหนักถึง 10 KG*
✨ *ลุ้นรับรางวัลทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล
✨ และลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท
✨ ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย

✔ *รางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,576,560 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 เม.ย. 67) โดยราคาทองคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
✔ *ออกรางวัลวันที่ 16 ก.ค. 67
✔ *ผู้ได้รับรางวัลทองคำแท่งมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
✔ ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเลขที่ 773/2567 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
✔ *ผู้ได้รับรางวัลทองคำแท่งต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนด้วยตนเอง
✔ สลากออมสินพิเศษ (ใบสลากและดิจิทัล) ราคา 100 บาทต่อหน่วย
✔ ดอกเบี้ยและเงินรางวัล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
✔ ถอนก่อนฝากครบ 6 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

ฝากเลยตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 67 – 15 ก.ค. 67 ที่ MyMo และธนาคารออมสินทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/dBiaW
⚠ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด