แม็คโคร จับมือ เดซแพค ตัวช่วยพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร

นาย ยุทธนา เพียงสุนทร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า แม็คโครและเดซแพค ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจอาหารแบบ One Stop Solutions ในการบริหารต้นทุน และสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ-พิมพ์โลโก้ อย่างสวยงาม โดยไม่จำกัดจำนวนการพิมพ์ เป็นการพัฒนาและยกระดับแบรนด์อย่างคุ้มค่า 

ที่ผ่านมา แม็คโครได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบธุรกิจโฮเรก้า ผู้ที่อยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทุกขนาดกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศ นอกเหนือจากความรู้ในการประกอบอาหาร ฝีมือ และการบริหารจัดการร้านที่มีประสิทธิภาพแล้ว โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการตัวช่วยในการพัฒนาแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นแก่ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางกระแสการค้าและบริการแบบ New Normal ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลวิจัยว่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่มีอัตราการเจริญเติบโต ประมาณ 10-15% อย่างต่อเนื่อง

นาย ปฐมพงศ์ ดีปัญญา Chief Executive Officer, Dezpax กล่าวว่า เดซแพค เป็นสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านแพ็กเกจจิ้งโซลูชัน (Packaging Solutions) สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเห็นถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าผ่านบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเข้าใจเรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการร้านอาหารและฟู๊ดเดลิเวอรีทั้งด้านเงินและเวลาในสภาวะที่ตลาด มีการแข่งขันสูง

บริษัทจึงได้พัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรบนระบบออนไลน์ ด้วยการนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและหลากหลาย ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท พร้อมบริการพิมพ์ตกแต่งบรรจุภัณฑ์ด้วยโลโก้ของร้านผ่านแพลตฟอร์ม www.dezpax.com ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลาและต้นทุนในการเลือกและสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไปบริหารจัดการในส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

ด้านนาย ประกิจ วรวัฒนนนท์ Head of Startup Studio, ZERO TO ONE by SCG กล่าวว่า เดซแพค เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพจากโครงการ Internal Startup ของเอสซีจี ที่มีความพร้อมในการให้บริการสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ ซึ่งเอสซีจีได้เริ่มนำแนวคิดและวิธีการทำงานของสตาร์ทอัพมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตในรูปแบบใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จึงได้จัดตั้งสตาร์ทอัพสตูดิโอภายใต้ชื่อ ZERO TO ONE by SCG และเปิดรับพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการสร้างธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพขึ้นมาจากไอเดียใหม่ๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะที่เน้นการขยายฐานลูกค้า โดยสตาร์ทอัพสตูดิโอได้รวบรวมความรู้ กระบวนการทำงาน รวมถึงแนวทางการวัดผลที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสตาร์ทอัพในระยะต่างๆ ซึ่งเดซแพคเองก็ถือเป็นสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตดีมาก อยู่ในระยะของการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น