แม็คยีนส์ – ม.เกษมบัณฑิต ทำ MOU สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน กับ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา