แนะ 6 แนวทางดูแลจิตใจเด็กนร.ช่วงโควิด-19

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 แนวทางสำหรับการดูแลจิตใจนักเรียนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ดังนี้

1.สร้างความมั่นใจให้กับทุกคน

2.มีทีมเฉพาะกิจในการประสานงานสถานการณ์COVID-19 ในโรงเรียน

3.ให้การดูแลด้านจิตใจโดยใช้ระบบที่มีอยู่ เช่น ให้คำปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.วางแผนการเรียนที่บ้าน จัดคลาสเรียนออนไลน์

5.เด็กก่อนวัยเรียน สอนด้วยวิธีง่ายและสนุก

6.เด็กมัธยมศึกษาส่งเสริมให้ค้นคว้าข้อมูลและสื่อสาร เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์