แนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ สวมหมวกกันน็อค ใส่หน้ากากนิรภัย กันโควิด-19 สองชั้น

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเพิ่มมาตรการป้องกัน 2 ต่อ ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางช่วงนี้ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ขอให้เพิ่มมาตรการป้องกัน 2 ต่อ ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำมาตรการให้ประชาชนดำเนินการในช่วงนี้ร่วมกับการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ คือ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด” นอกจากต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นปกติแล้ว ควรที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันให้สูงขึ้น โดยการสวมหมวกนิรภัยควบคู่กับการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ เพราะการสวมหมวกนิรภัยที่มีกระจกป้องกันลม จะทำหน้าที่เป็นหน้ากากพลาสติกคลุมหน้าคล้าย face shield ที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากจะป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักแล้ว ยังสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่อาจฟุ้งกระจายออกมาจากคนรอบข้างได้ ถือเป็นมาตรการป้องกัน 2 ต่อ กล่าวคือป้องกันได้ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 และหลังการสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งของตัวผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายแล้ว ควรมีการเช็ดและทำความสะอาดหมวกนิรภัยด้วยแอลกอฮอล์หรือเช็ดด้วยน้ำสบู่/น้ำยาล้างมือ หรือนำหมวกนิรภัยไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค และควรล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังใช้งานทุกครั้ง

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถของเราเองหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งหากมาตรการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายอย่างจริงจังแล้ว คาดว่าประชาชนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422