แนวปฏิบัติตัวภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กระทรวงพลังงาน นำเสนอข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อให้ทุกท่านร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามนี้

• ห้ามเข้าในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19
• ปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน
• ปิดช่องการเข้ามาในประเทศทุกช่องทางในราชอาณาจักร
• ห้ามกักตุนสินค้า
• ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมมั่วสุม
• ห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ไม่เป็นความจริง
• ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การกักกันตัวเองสำหรับผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัด
• ให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่ายอยู่ในเคหะสถาน
• ชาวต่างชาติ หากจะเดินทางออกนอกประเทศให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค
• เปิดสถานที่ทำการได้ตามปกติ อาทิ โรงพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหาร (ห้ามนั่งทาง/หิ้วกลับบ้านได้)
• ห้ามออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น

ที่มา กระทรวงพลังงาน