“แค่มีบ้าน ทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายๆ” ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

“บ้าน” เป็นสินทรัพย์ที่คนจำนวนมากอยากเป็นเจ้าของ หลายคนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อวางรากฐานให้กับตัวเอง หรือ เริ่มต้นชีวิตครอบครัว  

มีคนจำนวนไม่น้อยต้องทำงานหนัก และใช้เวลาหลายปี เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติชิ้นนี้  นอกจากจะเป็นภาคภูมิใจในตัวเอง  และความมั่งคงด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้ว การมีบ้านเป็นของตัวเอง ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงด้านการเงินด้วย เพราะ บ้าน นับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น เช่นเดียวกับ ห้องชุดคอนโดมีเนียม, ที่ดิน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเงินของทุกคนนั้น สามารถเกิดวิกฤตขึ้นได้โดยมีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงิน  สินทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย คือ “บ้าน” ก็ยังเป็นทางออกให้กับเจ้าของ ช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินไปได้    สามารถกล่าวได้ว่า แค่มีบ้าน ทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายๆ” 

“ธนาคารออมสิน” เข้าใจ และตระหนักดีถึงปัญหาการเงินที่หลายคนต้องเผชิญ จึงออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” ช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ต้องการใช้เงิน

“สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน”เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่จะเปลี่ยน “บ้าน” ให้เป็น “เงิน” สำหรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) ตลอดจนเพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น โดยที่ “บ้านยังอยู่” เจ้าของและสมาชิกในบ้าน ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านอย่างปกติสุขได้เช่นเดิม

จุดเด่นของสินเชื่อนี้ คือ ให้วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท  กำหนดระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี   นอกจากนี้ ยังสามารถผ่อนต่ำแสนละ 399 บาท/เดือน นาน 3 เดือนแรก  และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปี (3 เดือนเเรก)

“สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” พร้อมแล้วสำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

  1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป 
  3. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี และต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี และต้องดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://bit.ly/3m2pJfn

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมให้ครบถ้วน แล้วยื่นสมัครสินเชื่อได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center โทร. 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook: GSB Society

#สินเชื่อบ้านแลกเงิน #บ้านยังอยู่