เอไอเอส สนับสนุนทีมวิจัยวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ “น้องปิ่นโต” ช่วยส่งอาหารและยา ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

หุ่นยนต์น้องปิ่นโต
น้องปิ่นโต

เอไอเอส สนับสนุนระบบสื่อสารให้แก่ทีม CU-RoboCovid คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาระบบสื่อสารของ “น้องปิ่นโต” (Quarantine Delivery Robot) หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกล ช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์  ให้สามารถส่งอาหารและยาระยะไกลพร้อมพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้

โดยหุ่นยนต์ “น้องปิ่นโต” จะช่วยทำหน้าที่
            1. ช่วยขนส่งอาหาร​ ยา​ เวชภัณฑ์แก่คนไข้​ ผ่านควบคุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ​ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยง จากการต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ​ และยังสามารถคอยเฝ้าระวังดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดแทนได้อีกด้วย
            2. ช่วยในการสื่อสารระยะไกล ผ่านหน้าจอที่ติดอยู่ที่รถเข็นด้วยการควบคุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารไร้สาย​ ช่วยให้แพทย์​ พยาบาล​ สามารถติดตามดูแลคนไข้ได้ตลอดเวลา​ ช่วยลดทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องทิ้งทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนโซนการตรวจ และลดระยะเวลาการเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบัน หุ่นยนต์ปิ่นโต และระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ ได้ถูกทยอยติดตั้งพร้อมใช้งานแล้ว และเริ่มใช้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล 2 แห่ง

            1. โรงพยาบาลรามาธิบดี หุ่นยนต์ปิ่นโต จำนวน 1 ตัว ที่มาพร้อมระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 6 เครื่อง
            2. โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร เริ่มใช้ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 17​ เครื่อง