เอไอเอส ยืนหนึ่งค่ายมือถือ เปิดบริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” เป็นรายแรก

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ร่วมมือกับ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่สร้าง Platform ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เปิดตัวบริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” เป็นรายแรกของค่ายมือถือ ที่ใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric) จากข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการแสดงตัวตนบนโลก Online หรือ National Digital ID ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การเปิดให้บริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” หรือ Identity Provider  ของเอไอเอสในฐานะค่ายมือถือรายแรก ก็เพื่อเพิ่มโอกาส  ความสะดวก ในการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกประเภทของคนไทยทุกระดับ รวมถึงต่อยอดการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอีกด้วย  

โดยเอไอเอส ยังได้จับมือกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPB) เป็นสถาบันการเงินรายแรกที่เปิดให้ลูกค้าแสดงตัวตน เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้บริการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้ บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (Regulatory Sandbox)

บริการยืนยันตัวตนบนโลก Online โดย AIS เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการเอไอเอส ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/ndid

ด้านนายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่  บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) กล่าวว่า  NDID เป็น Platform กลาง เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล โดยมีสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วนร่วมให้บริการดังกล่าว โดยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การร่วมมือกับเอไอเอส ที่ให้บริการเป็นผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน AIS Kiosk  จะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้แก่ผู้ทำธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)​ ในฐานะของผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล ที่ได้พัฒนา และขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าผ่านการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน และคาดว่าความร่วมมือระหว่าง AIS KKP และ NDID จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และการส่งเสริมการเติบโตด้านธุรกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า การจับมือกับ AIS ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการที่กว้างขวางครอบคลุม และ NDID ซึ่งมีแพลตฟอร์มสำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกของการเปิดบัญชีกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพียงลูกค้านำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนที่ AIS Smart Kiosk ทั่วประเทศ ธนาคารก็จะสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าได้ พัฒนาการเหล่านี้จะทำให้ต่อไปธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม โดยยังคงมาตรฐานของความปลอดภัยสูงสุด นับเป็นการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจะผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง