เอไอเอส ยกระดับวงการเกมในไทย เตรียมจัดงาน Thailand Zocial AIS Gaming Awards

นายอลิสแตร์ เดวิด จอห์นสตั้น กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจพัฒนาธุรกิจใหม่ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ร่วมกับ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Wisesight) จัดงานมอบรางวัล Thailand Zocial AIS Gaming Awards งานประกาศรางวัลครั้งแรกของวงการเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทย เพื่อร่วมเชิดชูและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในด้านเกมและอีสปอร์ตตลอดปีที่ผ่านมา ยกระดับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอีสปอร์ต อีโคซิสเต็ม พร้อมผลักดันไทยสู่อีกขั้นของการเป็นฮับอีสปอร์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถนำข้อมูลบนโซเชียล

นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ กล่าวว่า ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับเอไอเอส ในการเข้ามามีบทบาทยกระดับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยได้พัฒนา GAMING METRIC สำหรับวัดประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียในด้านเกมและอีสปอร์ต เพื่อเชิดชูผู้เกี่ยวข้องในอีสปอร์ต อีโคซิสเต็ม อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล สร้างมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นอีกส่วนสำคัญของการร่วมฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Thailand Zocial AIS Gaming Awards 2020 จะมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ทำงานได้ดีบนโซเชียลมีเดียจำนวน 33 รางวัลให้กับเหล่า Game publisher, Game Creator, e-Sport Player, e-Sport club, game caster รวมถึง devices และ gadget โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มรางวัล ได้แก่

1. The most popular game publisher จำนวน 13 รางวัล

2. The most popular game creator จำนวน 2 รางวัล

3. The most popular game creator by platform จำนวน 2 รางวัล

4. The most popular e-Sport Player and e-Sport club จำนวน 8 รางวัล

5. The most popular game caster จำนวน 1 รางวัล

6. The most popular game devices & gadget จำนวน 5 รางวัล

7. Special Awards จำนวน 2 รางวัล

Wisesight ได้พัฒนา GAMING METRIC โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ Twitch ซึ่งใช้เกณฑ์การวัดผลทั้งหมด 7 ปัจจัยด้วยกันคือ วัดปริมาณกลุ่มเป้าหมาย และผู้ติดตาม (Fans Base), วัดความสามารถในการโน้มน้าว (Intention), วัดระดับการแนะนำเนื้อหาให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก (Recommendation), วัดประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา (Interaction), วัดระดับความสนใจของผู้ติดตามที่มีต่อเนื้อหา (View), วัดระดับการ กระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Share), วัดปริมาณการพูดถึงผลงานของเกมครีเอเตอร์ เกมแคสเตอร์ นักกีฬา e-sport เกมต่างๆ จากโซเชียลมีเดีย และ (Social Voice)