เอไอเอส ติดตั้งเครือข่าย 5G รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แห่งแรก

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณเครือข่าย 5G ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถูกใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยสนับสนุนระบบสื่อสารและเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอด 24 ชม. โดยรพ.สนามนี้ได้เปิดรับผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว

ทั้งนี้ ยังเป็นการเสริมเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี Telemedicine บริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยี 5G ในอนาคตอีกด้วย