เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมตอกย้ำความมั่นใจใช้น้ำมัน อัลตร้า ฟอร์ซ ดีเซล บี 10

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมตอกย้ำความมั่นใจในการใช้น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 นวัตกรรมน้ำมันดีเซลจาก พีทีที สเตชั่น ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันดีเซลธรรมดา (B7) ในราคาที่ถูกกว่าถึง 3 บาท/ลิตร  แรง มั่นใจ คุ้มค่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดควันดำได้ถึง 42% และช่วยลด PM 2.5 ได้ 3.5% ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางกรีน โลจิสติกส์ (Green Logistics) ของเอสซีจี โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร มีรถขนส่งกว่า 10,000 คัน และเป็นลูกค้าที่ดียิ่งของ โออาร์มาตลอด

เอสซีจี โลจิสติกส์ ให้ความสำคัญในการลดมลภาวะจากการขนส่งและการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ การเลือกใช้น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 นอกจากจะได้ใช้น้ำมันที่ดี มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนและถือได้ว่าได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกด้วย