เริ่มแล้ว “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” บุญรอดฯ ช่วยสร้างงานคนในพื้นที่

บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่   

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า  อ. บางเลน จ. นครปฐม  กรมชลประทาน และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เพื่อจ้างงานเป็นการสร้างงานสร้างเม็ดเงินให้กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในลำคลองหนองบึงของพื้นที่ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ตำบลบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

โดยมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส พร้อมด้วย นายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ  พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งหมด 150  คนดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่

การกำจัดผักตบชวาเก็บกวาดลอกทิ้งไป  เพื่อไม่ให้เป็นวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลในคูคลอง อันเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปี  นอกจากจะได้ลำคลองหนองบึงที่สะอาดปราศจากผักตบแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเองอีกด้วยและผักตบทั้งหมดที่ลอกขึ้นมานั้น ทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ จะส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจัดจำหน่าย บางส่วนจะนำไปทำเป็นปุ๋ยต่อไป  โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาทต่อวัน ข้าวสารตราพันดีขนาด 5 กิโลกรัม 1 ถุง และน้ำดื่มสิงห์ขนาด 1.5 ลิตร  จำนวน 1 แพ็ค


โครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” กำจัดผักตบชวาครั้งนี้   เป็นโครงการเร่งด่วนโครงการที่ 3 ของนโยบายการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19  ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  เดินหน้าเร่งจ้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยหลังจากนี้จะกระจายโครงการไปยังในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายจังหวัด ซึ่งสองโครงการก่อนหน้านี้คือ โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” และโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” มีการจ้างงานสร้างเงินให้กับคนในพื้นที่ โดยจัดเป็นโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

โดยโครงการจ้างงานสร้างอาชีพทั้ง 3 โครงการนั้น จะดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังมีโครงการที่เตรียมจะทำทั้งในส่วนของการสร้างรายได้และสร้างอาชีพในระยะยาวต่อไป

นายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่มีโควิด – 19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อชุมชนและคนในสังคมไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนต่างๆ และได้มีการส่งมอบช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้ง 26 แห่งเป็นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการเร่งด่วนที่ทางบุญรอดฯได้ทำต่อมาคือการเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ คือโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าซึ่งได้เริ่มไปแล้วเมื่อต้นเดือนพ.ค. ที่จ.เชียงราย โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ที่จ.ขอนแก่น และในวันนี้เป็นโครงการที่ 3 โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม โดยได้ร่วมมือกับชุมชน เทศบาลตำบลสามเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า และเครือข่ายสิงห์อาสา รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันน้ำท่วมและดูแลชุมชนของตัวเอง

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่คลองพระยาบันลือบอกว่า ดีใจมากที่วันนี้ทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมที่นี่ทำให้พวกเขาได้มีรายได้ในช่วงนี้ และยังได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มไว้ให้พวกเขาอีกด้วย ทั้งยังดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลพื้นที่ในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำในคลองไหลได้ไม่คล่องตัวนัก วันนี้ที่ได้มาช่วยกันเก็บผักตบทำให้ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่นี้ได้อีกด้วย