เมืองไทยประกันชีวิต – เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ลูกค้าอุ่นใจช่วงสงกรานต์ 2566 ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมส่งมอบความสุข ความอุ่นใจไปยังลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้ความคุ้มครอง เพื่อมอบความอุ่นใจ

นายสาระ กล่าวว่า สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถรับความคุ้มครองได้ง่ายๆ ผ่าน“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่เปิดให้บริการผ่าน 2 รูปแบบคือ 1. ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือใช้แต้ม ALL member ในการแลกสิทธิ์ เพียงระบุเลือกบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ชำระเงิน รับสลิปยืนยันการทำรายการ ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์) โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 2.สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปชำระค่าสาธารณูปโภค บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สามารถรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรี (จำนวนสิทธิ์ 100,000 สิทธิ์) รับสิทธิ์ฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปจะได้รับประกอบด้วย

  • ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
  • ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงิน เอาประกันภัย 50,000 บาท
  • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม สูงสุด 5,000 บาท

โดยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

นายวีรเดช กล่าวว่า ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกัน อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นตัวช่วยในการจัดการความเสี่ยง สร้างความมั่นคงทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เราพร้อมที่จะส่งมอบความสุข ความอุ่นใจนี้ผ่านแผนประกัน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ในราคาที่คุ้มค่าเพียงในราคา 10 บาท ผ่านช่องทางที่สะดวกและครอบคลุม มีจุดบริการเข้าถึงได้ในทุกชุมชนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 13,700 สาขาทั่วประเทศ โดยสมาชิก ALL member สามารถแลกซื้อโดยใช้คะแนน ALL member point 1,000 คะแนน แลกซื้อได้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://insurance.counterservice.co.th หรือ 7App และโปรโมชันพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่มาชำระบิลค่าไฟ-ค่าน้ำ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ที่ร้าน 7-Eleven รับฟรี! กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ในรูปแบบ QR Code ท้ายใบเสร็จ สำหรับลงทะเบียนรับกรมธรรม์ได้ทันที