เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม

นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงการให้ความสำคัญของบริษัทฯ กับการตอบแทนสังคมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต อีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย บริจาคโลหิตในโครงการนี้ในช่วงที่ผ่านมา รวมเป็นจำนวน 342 คน ปริมาณโลหิตประมาณ 131,370 ซีซี โดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย