เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “ประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการดีเด่น” 3 ปีซ้อน

นายปาณัท สุทธินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “ประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน มอบรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARD 2023

รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมาจากการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อหน่วยงานและแบรนด์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลจาก Platform BRAND 24 และ Google Trend เพื่อให้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างแท้จริง ส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร TRUE DIGITAL PARK