เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม​ ส่งมอบเครื่องบริโภคให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ​ บรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อน

นายสาระ  ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมมอบเครื่องบริโภค ได้แก่ ข้าวสารและปลากระป๋อง ให้แก่ นายอนุกูล  ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ทั้งนี้​ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของทางภาครัฐ ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยมี  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมในพิธี  ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้