เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ แมกซ์ โซลูชัน มอบ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)” ให้สมาชิก Max Card

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ผนึกกำลังส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืน  ให้กับสมาชิก Max Card ทั่วประเทศผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)”  พร้อมความอุ่นใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงสมาชิก Max Card  ใช้คะแนน 100 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Max Me

โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิต เราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และสนุกสนานอย่างแท้จริง  จึงได้ร่วมกับ แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการขานรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเมืองไทยประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม (Democratizing Insurance)  เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้มีความอุ่นใจ มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ด้าน นายพร้อมศักดิ์  จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด  กล่าวว่า ยังคงเป็นพันธกิจสำคัญที่เรายึดมั่นและดำเนินการมาเป็นประจำทุกเทศกาล นั่นคือ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว  ในครั้งนี้เช่นกัน  แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส บริษัทในเครือพีทีจี จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต พันธมิตรที่เหนียวแน่นยาวนาน ร่วมมอบความสบายใจ คลายกังวลให้กับสมาชิก  Max Card  กว่า  21  ล้านสมาชิก ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์ เพียงสมาชิก Max Card  ใช้คะแนน 100 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน Max Me สมัครง่าย คุ้มครองยาวนานถึง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย จำนวน 5,000 สิทธิ์ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เดินทางอย่างอุ่นใจ คลายกังวล และมีความสุขตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ความคุ้มครอง “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบด้วย  

1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 

2. ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

3. ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 

4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

โดย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)”  มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน  นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย  โดยสมาชิก Max Card ที่สนใจสามารถแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวนสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์)