เมืองไทยประกันชีวิต จัดสัมมนา “Grasping Investment Opportunities in the Golden Year of 2024”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “Grasping Investment Opportunities in the Golden Year of 2024” มอบประสบการณ์สุด Exclusive แก่ลูกค้าคนสำคัญและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมเปิดมุมมองการลงทุนรับทรัพย์ปีมังกรทองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมให้ข้อมูลด้านการลงทุนเพื่อการก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย อาทิ การได้รับข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่ทันสมัยในปี 2024 จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน   ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายการลงทุนซึ่งโอกาสในการเจรจาติดต่อและสร้างเครือข่ายกับผู้ลงทุนและผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายอลงกรณ์ สวัสดิภาพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายชุณหวัต จิระวิชิตชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน  สายพัฒนาธุรกิจ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี  (ประเทศไทย)  จำกัด นายรณวร ศุกระกาญจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมในงาน  โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ