เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับสากล ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในองค์กร

เมืองไทยประกันชีวิตคว้า 3 รางวัลใหญ่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในองค์กร ประจำปี 2566 ได้แก่ รางวัล HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย HR Asia พร้อมรางวัลประเภท Excellence in HR Innovation (ระดับ Gold) และรางวัลประเภท Best HR Team (ระดับ Silver) จากงาน HR Excellence Awards 2023 โดยสถาบัน Human Resources Online

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตมุ่งเน้นพัฒนาและบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ยอมรับในคุณค่าของพนักงาน และเน้นความสุขของพนักงานเป็นสำคัญ

พร้อมรับอีก 2 รางวัลจากงาน “HR Excellence Awards 2023” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย และในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภท Excellence in HR Innovation (ระดับ Gold) ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเน้นการทำงานรูปแบบใหม่ และรางวัลประเภท Best HR Team (ระดับ Silver) ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีหน่วยงาน HR ที่มีบรรยากาศทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการสื่อสาร การประสานงาน และการใช้กลยุทธ์ที่เกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้ตอกย้ำอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการดูแลบุคลากร ด้วยการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นผลสัมฤทธิ์จากความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าความพยายามและความร่วมมือของทีมงานในการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เต็มไปด้วยความห่วงใยต่อพนักงานของเราสัมฤทธิ์ผล โดยเราจะยังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทฯ เป็นสถานที่ที่น่าทำงานและเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้อยู่เสมอ” นายสาระ กล่าวสรุป