เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “Most Sustainable Insurance Service Provider” จาก The Global Economics ประเทศอังกฤษ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Most Sustainable Insurance Service Provider” จากงานประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2022 โดยนิตยสาร The Global Economics ประเทศอังกฤษ

รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่องค์กรในฐานะเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทย ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการและภาพลักษณ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบการบริหารความเสี่ยง ระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสม ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม